COVID-19 KUTATÁS
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Online kérdőívünkre összesen 4 531 értékelhető kitöltés érkezett, melyből a Kárpát-medencei minta nagysága 4 347 fő.

A regionális minták megoszlása:

Magyarország: 1 326 fő,
Erdély: 1 158 fő,
Felvidék: 675 fő,
Vajdaság 589 fő,
Kárpátalja 599 fő.

Kitöltések száma:
0

Társadalmi sérülékenység és megújulási képesség világjárvány idején 2020

COVID-19 kutatás a Kárpát-medencében

A KUTATÁS azt vizsgálja, hogy a koronavírus okozta világjárvány hatására előálló gazdasági és társadalmi krízis milyen kihívások elé állítja a Kárpát-medencében élő magyarságot. A kutatás alapvetően azt a rugalmas ellenálló képességet, megküzdési, megújulási képességet vizsgálja, amely a külső hatásokra bekövetkező krízishelyzetekben szükséges az eredeti jó állapot visszaállításához, újra eléréséhez (reziliencia), illetve a megújulási képesség meglétét, mértékét és befolyásoló tényezőit kívánja mérni négy dimenzióban: anyagi javak, mentális kihívások, társadalmi szolidaritás és intézményi bizalom.

A járvány hatására tömegek anyagi helyzete vált rövid időn belül bizonytalanná (elvesztett munkahely, kieső bevételek/jövedelmek, nehéz helyzetbe került vagy megszűnés szélére került vállalkozás), ezért fontos azt vizsgálni, hogy

  1. milyen megtakarításokkal rendelkeznek az emberek, milyen anyagi, illetve vagyoni tartalékaik vannak, és azokat hogyan tudják, hogyan válik szükségessé mozgósítani, milyen stratégiáik vannak az anyagi túlélésre.
  2. Mindezek a körülmények, illetve az egészségi állapot és az egészségügyi helyzet bizonytalansága jelentős mentális terheléssel jár, ezért fontos azt is vizsgálni néhány mutató mentén, hogy a járvány idején hogyan változik a lakosság mentális egészsége.
  3. A reziliencia szempontjából fontos kérdés az is, hogy egy ilyen kritikus helyzetben mennyire számíthatnak mások segítségre az emberek, mennyire réteg- vagy etnospecifukusan működik a társadalmi szolidaritás a Kárpát-medencében.
  4. A járványügyi intézkedések hatékonysága, valamint a krízishelyzetre adott egyéni és társadalmi válaszok szoros összefüggésben állnak a lakosság intézményekbe vetett bizalmának mértékével, ennek folyamatos szondázása alapvető ismeretekkel ruház fel az elhúzódó válság lehetséges társadalmi hatásairól.

A MARKET INSIGHT KFT. által bonyolított online kérdőíves kutatás ezekre a kérdésekre próbál választ keresni úgy, hogy a vizsgálat alapvetően három nagy kutatási részből áll össze.

  1. Az egyik rész a magyarországi és a külhoni magyarok sérülékenységét és reziliencia-képességét vizsgálja a fenti szempontok mentén; a külhoni területek közül Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Vajdaságban és Ausztriában készül felmérés.
  2. A Magyarországgal szomszédos országok közül azoknak az országoknak a többségi társadalmát vizsgálja meg a kutatás, ahol a külhoni magyarságot is érinti a felmérés, így adatfelvétel történik Ausztriában, Romániában, Ukrajnában, Szerbiában és Szlovákiában is.
  3. A kutatás harmadik ütemében az Egyesült Királyságban élő és dolgozó magyarokat kérdezzük meg hasonló szempontok szerint, mivel jelenleg ők a Nyugat-Európában dolgozó magyarok egzisztenciájukban leginkább veszélyeztetett csoportját alkotják a Brexit és a koronavírus-járvány kettős negatív hatásai miatt.

A kutatás eredményeit itt, ezen a honlapon is bemutatjuk.


Kérdés esetén, kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Tóth Bence
ügyvezető igazgató
MARKET INSIGHT KFT.
bence.toth@marketinsight.hu